Than hoạt tính

Than hoạt tính

Than hoạt tính, từ lâu đã được dùng để phòng độc, lọc không khí và lọc nước. Mới đây, nhờ nhà khoa học Vũ Văn Bằng (Việt Nam) mà chúng ta được biết thêm một tính năng cực kỳ quan trọng của than hoạt tính, đó là phòng tránh tác hại của tia đất.

Than hoạt tính Norit
Than hoạt tính Norit
Than hoạt tính Norit PK1-3 sử dụng trong lọc cồn và rượu Vodka ...
Than Hoạt tính Gáo Dừa
Than Hoạt tính Gáo Dừa
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 900-1.0000C.
Than hoạt tính Jacobi
Than hoạt tính Jacobi
AquaSorb 2000 là loại than lọc nước dạng hạt hoạt tính cao