Than hoạt tính Norit
Than hoạt tính Norit
Thông số kĩ thuật

Click để xem thông số kỹ thuật

Các sản phẩm cùng loại
Than Hoạt tính Gáo Dừa
Than Hoạt tính Gáo Dừa
Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 900-1.0000C.
Than hoạt tính Jacobi
Than hoạt tính Jacobi
AquaSorb 2000 là loại than lọc nước dạng hạt hoạt tính cao