Màng UF Công suất 800 l/h
Màng UF Công suất 800 l/h
Thông số kĩ thuật

Thông tin đang được cập nhật

Các sản phẩm cùng loại
Màng UF
Màng UF
Tiền xử lý trước hệ thống RO công nghiệp, lọc nước cấp cho các ngành công
Màng UF Công suất 300 l/h
Màng UF Công suất 300 l/h