Màng lọc nước RO DOW
Màng lọc nước RO DOW
Thông số kĩ thuật

Click để xem thông số kỹ thuật

Các sản phẩm cùng loại
Màng RO cỡ nhỏ
Màng RO cỡ nhỏ
Màng RO, thay thế màng RO, Máy lọc nước RO Kangaroo
Màng RO GE
Màng RO GE
Màng lọc nước RO GE gồm nhiểu lớp màng
Màng RO T4040 Osmosis USA
Màng RO T4040 Osmosis USA
Phụ kiên lọc nước của hệ thống lọc nước RO