Thiết bị lọc nước

Thiết bị lọc nước

Haitek cung cấp thiết bị lọc nước: Máy lọc nước RO, vòi máy lọc RO, ruột máy lọc RO. Liên hệ: 04 6257 1846

Thiết bị làm mềm
Thiết bị làm mềm
SE5600 Softener - Khi lọc nước qua lớp hạt cationit, nhóm hoạt tính của chúng sẽ tham gia vào phản ứng trao đổi với cation
Chi tiết ...
UV-165W with e-controller
UV-165W with e-controller
Chi tiết ...
Thiết bị diệt trùng(UV light)
Thiết bị diệt trùng(UV light)
2GPM Heavy duty stainless steel 304 pressure vessel
Chi tiết ...
Máy Ozone trực tiếp tại vòi
Máy Ozone trực tiếp tại vòi
Máy tạo khí Ozone kiểu mới nhất tính năng hữu dụng - Nhỏ gon, tháo lắp dễ dàng. - Gắn trực tiếp vào vòi nước - Không cần cắm điện
Chi tiết ...
Thiết bị Ozone
Thiết bị Ozone
Chi tiết ...
Thiết bị lọc đĩa
Thiết bị lọc đĩa
Tốc độ rửa nhanh, kết thúc trong vòng khoảng 20 giây.
Chi tiết ...
Hệ thống Tháp cao tải
Hệ thống Tháp cao tải
Chi tiết ...
Tháp cao tải
Tháp cao tải
Chi tiết ...