Hệ thống xử lý nước sông

Hệ thống xử lý nước sông

Hệ thống xử lý nước sông

Hệ thống lọc nước công nghệ UF
Hệ thống lọc nước công nghệ UF
Hệ thống lọc nước mặt (Sông, Hồ) sử dụng các màng lọc UF đem lại hiệu quả xử lý nước cao, vận hành đơn giản, tiết kiệm diện tích lắp đặt ...
Hệ thống xử lý nước sông, nước mặt
Hệ thống xử lý nước sông, nước mặt
Sử dụng bể lắng đứng, phản ứng keo tụ, lắng, lọc sơ bộ tích hợp trong cùng một thiết bị