Hệ thống lọc nước công nghệ UF
Hệ thống lọc nước công nghệ UF
Thông số kĩ thuật
Các sản phẩm cùng loại
Hệ thống xử lý nước sông, nước mặt
Hệ thống xử lý nước sông, nước mặt
Sử dụng bể lắng đứng, phản ứng keo tụ, lắng, lọc sơ bộ tích hợp trong cùng một thiết bị