Hệ thống khử khoáng (DI)
Hệ thống khử khoáng (DI)
Thông số kĩ thuật

Năng suất: 100 ~ 50,000 lít/ giờCấu hình:

1). Đặc điểm chính:

Khử muối của nước bằng phương pháp trao đổi ion tức là lọc nước qua bể lọc H - Cationit. Khi lọc nước qua bể lọc H - Cationit do kết quả trao đổi các Cation của các muối hoà tan trong nước với các ion H+ của các hạt Cationit, các muối hoà tan trong nước sẽ biến thành các axit tương ứng:
VD như: RH + NaCl -› RNa + HCl
Và khi lọc tiếp nước đã khử cation ở bể H - Cationit qua bể lọc Anionit (OH- anionit), các hạt anionit sẽ hấp thụ từ nước các anion của các axit mạnh như Cl-, SO24- và nhả vào nước một lượng tương đương OH-.

2). Thành phần cấu tao, số lượng:

a) Bể lọc áp lực Cationit
b) Hệ thống van điều khiển bể lọc
c) Hạt trao đổi Cation resin
d) Thùng chứa dd HCl hoàn nguyên bể lọc Cationit
e) Bể lọc áp lực Anionit
f) Hệ thống van điều khiển bể lọc
g) Hạt trao đổi Anion resin
h) Thùng chứa dd NaOH hoàn nguyên bể lọc Anionit.

Ghi chú: Tuỳ theo chất lượng nước đầu vào và yêu cầu về năng suất, chất lượng đầu ra để thiết kế chi tiết hệ thống cho phù hợp.

 

 

 Các sản phẩm cùng loại
Hệ thống khử khoáng (DI) công nghệ thẩm thấu ngược
Hệ thống khử khoáng (DI) công nghệ thẩm thấu ngược
Hệ thống khử khoáng (DI) sử dụng công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược RO có ưu điểm vượt trội vì chất lượng